Velkommen til Svømmeklubben Nejst
Velkommen til Svømmeklubben Nejst

Formandsberetninger2022
Beretning for året 2021.

Sæson 2020/2021 sluttede brat allerede 16. december 2020, hvor hele landet blev lukket ned på grund af Corona og det var så den sæson.
Udtagelsesstævne, Landsmesterskaber, Sponsorstævne, Ministævne, Klubmesterskab og afslutninger alt måtte aflyses.

Vores Morgensvømmere holdt jo også pause, men startede igen 17. maj, hvor vi skulle være her og checke coronapas for hver enkelt til at begynde med, det blev heldigvis lavet om til stikprøver.
Vores Konkurrencehold svømmede 2 gange om ugen fra genåbningen og til sommerferien.

Vi fik med kort varsel gennemført vores 2 uger med Sommerskole med deltagelse af i alt 104 børn og det var nogenlunde i forhold til det korte varsel.

Sæson 2021/2022 startede 30. august og det gik rigtig fint indtil lige før jul, hvor vi fik lidt længere juleferie.
Men vi fik gennemført Klubmesterskab 2021 med deltagelse af K-holdet og talent-holdet.
Vi var heldigvis i bestyrelsen opmærksomme på, at det var muligt, at søge Corona-hjælp ved vores Forbund og det lykkedes os at blive tildelt i alt
145.000,-.
Uden det tilskud ville det have været svært at få det til at hænge sammen, vi havde jo ikke Sponsorstævne i 2021 som plejer at indbringe omkring kr.
50.000,- hvert år. Men vi har haft de samme udgifter til ex. halleje, selv om der har været lukket.

Jeg vil takke vores trænere og resten af bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde i denne svære tid.

2021

Bestyrelsens beretning for 2020 i Svømmeklubben Nejst ved Generalforsamling den 18/5 2021 i Hirtshals Idrætscenter.

Da vi ved midnat 2019/2020 skålede og ønskede hinanden et godt nytår kunne vi ikke ane, hvilket år 2020 blev.

Vi havde hørt om smitte i Kina, men havde ikke forestillet os, hvilken tid vi gik ind til.

År 2020 blev året med mange møder, megen korrespondance på vores gruppe i  Messenger for bestyrelsen og få virtuelle møder. Da det er trods alt er lettere at mødes ”face to face” og da bestyrelsen kun består af 5 personer, kunne vi tit mødes privat.

Men hvilket år, ved alle ændringer i restriktioner modtog vi ofte 14 A-4 sider fra vores forbund med retningslinjer, som skulle føres ud i livet – forsamlingsforbud på 10, det være sig afstand, afspritning,  lukkede saunaer mm.

Men de fleste tog imod alle ændringerne med et smil, de vidste jo godt, at det var for deres egen sikkerhed og helbreds skyld.

Årets gang startede med, at 16 af vores Konkurrencesvømmere  11. og 12. januar deltog i DGI-udtagelsesstævne i Hobro. Her hentede de 18 medaljer hjem og der var mange forbedrede tider.     4 kvalificerede sig videre til LM i Ikast 7-8. marts (der var desværre mange diskninger, hvilket vi ikke var enige i hele tiden, men dommeren har jo ret). Men da Corona-situationen med smitte var over os, besluttede vi i sidste øjeblik at melde fra. Synd for svømmerne, men allerede torsdag ugen efter blev hele landet lukket ned, hvilket betød en pludselig afslutning på sæson 2019-2020.

Nedlukningen betød aflysning af vores Sponsorstævne 14/3, men her var vi så heldige, at vi havde gennemført Generalprøve på stævnet, hvor svømmerne havde vist, hvor langt de svømmede på deres 15 eller 30 min., så vi kunne sende opkrævninger ud til svømmernes sponsorer, som de havde lavet kontrakt med.

Det betød  et mindre beløb i sponsor-overskud. Men der skal lyde en stor tak til alle de sponsorer, som trods nedlukningen indbetalte det aftalte.

Vores planlagte Mini-stævne og Klubmesterskab 28/3 blev ligeledes aflyst.

Og den forlængede sæson for vores K-hold blev heller ikke til noget.

Og Morgensvømningen var jo også lukket ned, de startede igen efter vores Sommerskole i uge 29.

Vores Sommerskole i uge 27 og 28 blev pludselig mulig at gennemføre. Med det korte varsel blev det med færre deltagere. Men det blev nogle gode uger trods restriktioner.  1. uge og til midt i 2. uge var forsamlingsforbudet på 50, hvilket betød, at vi ved aktiviteten i Sportshallen - hvor de alle er til stede efter spisningen - skulle dele hallen i midten. Men hvor var børnene bare gode til at overholde det.  Alle børn blev allerede fra mandag morgen afleveret ude, men de var heldigvis vandt til den procedure fra skolen, så det gik ok.

Om fredagen måtte vi annullere besøget af redningsstationen, da børnene ikke måtte komme ind i SAR-bilen og op i gummibåden. Men Kyst-livredderne kom i svømmehallen og viste og forklarede , hvordan de arbejder på stranden og viste redningssituationer. Spisning og afslutning fredag blev inddelt i 2. De 2 ældste grupper blev ½ t længere i vandet og spiste senere og havde så afslutning ½ t efter de yngste.

Sæson 2020/2021 startede 31. august med færre deltagere på de voksne hold, men børneholdene var nogenlunde besat.

Alt var nogenlunde med svingede smittetal indtil de voksne hold blev lukket fra uge 44 til og med 47 og børneholdene fra uge 46 til og med 47.

Så håbede vi at faren var drevet over, men ak fra 16. december og resten af sæsonen blev vi lukket ned……

Der er kommet nogle henvendelser fra medlemmer, der ønskede at få en del af deres kontingent refunderet, når der var lukket ned.

Men som vores forbund siger:

Kontingent er betaling for et medlemsskab og ikke for en specifik ydelse. 

Og vi har i hele forløbet haft de samme fast udgifter, såsom halleje.

Vi har søgt om hjælp i vores Forbunds Corona-hjælpepakker og fået nogle tilskud.

Der er desuden i regnskabet taget højde for et dårligere år her i 2021.

Men vi kan frygte, at der kommer færre medlemmer i 2021, det er i hvert fald det forbundene melder ud, vi kan forvente.

Og vi kan håbe på, at det bliver muligt at gennemføre Klubmesterskab 2021, der blev jo ikke kåret nogen i 2020.

Jeg vil takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

Referat Nejst generalforsamling 18.05.2021.doc (95.9 Kb)

2020
Bestyrelsens beretning for året 2019 i Svømmeklubben Nejst ved Generalforsamling tirsdag den 11.2.2020 i Hirtshals Idrætscenter.

I 1973 blev der indviet en Svømmehal i Hirtshals og Hirtshals Boldklub startede svømmeundervisning op, men ønsket om en selvstændig klub blev større og større og der blev arbejdet ihærdigt frem mod stiftelsen i 1980, hvor klubben blev oprettet og opkaldt efter området, hvor hallen ligger og kom til at hedde Svømmeklubben Nejst.
Da vi havde 25-års jubilæum holdt vi et brag af en fest – med spisning rundt bassinet. Der deltog mange af de ”gamle” svømmere og selvfølgelig endte mange i vandet. Der er endnu ikke taget stilling til om de 40 år 1. okt. skal fejres.

I oktober var det 30 år siden vi startede med Fisker-svømning. De første mange år svømmede de både onsdag aften og lørdag over middag. Men der kom ikke så mange om lørdagen, så for nogle år siden stoppede vi med lørdagssvømning.
Der møder hver onsdag aften troligt 18-20 op, det er ikke alle, der er fiskere, men også personer med tilknytning til fiskeriet ex. redningsstationen. Efter svømningen afsluttes der altid med kaffe og brød i Cafeteriet. Vi har flere gange været på virksomhedsbesøg bl.a. på Isafold, hvor flere af besætningen kommer, når de er i havn.

Efter vores mening har vi nogle fantastisk gode faciliteter her i Hirtshals idrætscenter. I 2000 blev svømmehallen renoveret, da der var udsivning fra bassinet, så det blev tømt og utætheder repareret og der blev påsat nye fliser, hvilket medførte en
lavere dybde, der er vel kun 80 cm i den lave ende, dette kan give store svømmere udfordringer med saltovending, men det er absolut en fordel for vores børnesvømmere, der meget tidligere kan fornemme friheden ved at bevæge sig uden bælter og luffer og nå bunden.

Tilbage i 2018 fik vi nyt vandbehandlingsanlæg, så da var hallen lukket fra 1. april og indtil vi skulle have Sommerskole.
Sidste år fik vi nyt ventilationsanlæg og tæppe til bassinet, som sparer på energi-forbruget.
Og i kraft af, at vandets temperatur tirsdag-onsdag er oppe på omkring 30 gr. har vi mange småbørnefamilier og ældre som medlemmer. De fleste i vores medlemsskare nyder det varme vand, dog er det lige i overkanten til vores Konkurrenceafdeling.

Vi har en nogenlunde stabil medlemsskare – vi ændrer på de forskellige hold vi udbyder, som moden skifter. For år tilbage var der mange voksne der blot gik på svømme-hold, men nu er der så mange tilbud: Løb i klub, spinning udover
styrketræning og andet.

Vi kan se nedgang på vores Pensionist-hold, som vi i efteråret slog sammen med Hensyntangende/Søstjerneholdet.

Nu er der mange der ex. går på Tri-holdet, som vi oprettede for et par år siden, det er helt fyldt, der er ikke plads til en mere siger Suggi.

På vores børnehold er der stor tilslutning. Vi var nødt til at oprette endnu et hold for de 3-4 årige. Dette lod sig heldigvis gøre, da vi har indsat en buffer tirsdag kl. 16-16.30 og Jane kan lige nå det til kl. 16.00. 

Året startede med DGI-Udtagelsesstævne i Aabybro 6. – 7. januar med deltagelse af 16 svømmere, som hjembragte 15 flotte medaljer, 10 guld, 3 sølv og 2 bronze samt mange forbedrede tider.

Årets næste arrangement var Sponsorstævnet lørdag den 16. marts, hvor 24 svømmere deltog. Overskuddet fra dette stævne hjælper til med at dække udgifterne i vores konkurrenceafdeling.
I vores klub har vi i mange år ikke opkrævet brugerbetaling ved deltagelse i stævner og træningslejre - udgifterne dækkes til dels via overskuddet fra Sponsorstævnet.

Næste stævne var Landsmesterskaberne i Ikast 2. – 3. marts med deltagelse af 8, som svømmede 10 medaljer hjem, 3 guld, 5 sølv og 2 bronze, samt mange personlige rekorder.

Vores årlige Ministævne blev afholdt 30. marts med deltagelse af 32 børn samt forældre.
Det var 13. år med stævne også for de små svømmere i klubben. Her er en fantastisk opbakning og en dejlig stemning med mange familiemedlemmer som tilskuere. Ved dette stævne viser børnene, hvad de har lært i årets løb og vi kan fremføre
vores røde tråd i undervisningen, som handler om sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed omkring vand og bassiner.

Samme dag afholdt vi vores årlige Klubmesterskab med deltagelse af 47 svømmere. Der blev kæmpet bravt om medaljerne og blandt de ældste kan en forkert vending, en tyvstart, en dårlig start osv. være afgørende i kampen om årets titel
som klubmester. Hvorimod de yngste svømmere gav sig tid til at se efter tilskuerne, rette briller osv.

Årets klubmestre blev Freya Kobber Nielsen og Kristian Krogsgaard Hejlesen for andet år i træk.

Årets Sommerskole blev afviklet i uge 27 og 28, desværre igen med deltagelse af lidt færre børn end tidligere år, S68 Hjørring startede også med Sommerskole for et par år siden, vi havde tidligere rigtig mange børn fra Hjørring, men det er jo en konkurrent p.g.a. transport.
Vi kører samme koncept med svømmeundervisning, udspring fra vipper, og der blev leget, øvet ulykkeshåndtering og alarmering herunder 1. hjælp og genoplivning, hvor alle prøver vores hjertestarter. Vi kom ikke til stranden, så undervisningen i revlehuller og redningsposter blev i teori-timerne og i sportshallen.

Hele ugen går alle i Cafeteriet til frokost og indtager sund mad og der er også indlagt en frugtpause, hvor frugten var sponsoreret af byens Super Brugs. Og igen havde vi fredag besøg af Redningsstationen og Kystlivredderne.

Sæson 2019/2020 startede 3. september med få ændringer, bl.a. blev det nødvendigt at oprette et børnehold mere for de 3-4-årige. Vi har samlet alle småbørne-holdene om tirsdagen, hvor der er varmest vand. 
På Talent- og Konkurrencehold er det nu muligt at svømme 3 x 1 time om ugen, hvilket mange har benyttet sig af.
Vi har nu 3 morgenhold, hvor man kan svømme i ½ t mandag, onsdag og fredag, det er meget populært - især blandt de ældre medlemmer og Bent mener, at vi snart bliver nødt til at oprette et hold mere, fra 08.30-09.00.
Og vi kan endnu et år sige at:
Vi har en fantastisk opbakning fra trænere, forældre samt andre frivillige hjælpere.

Jeg vil takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i året der er gået.

Dorte Andreasen
Bestyrelsesmøde 9. marts 2020 kl. 19.15 i hallen (95.4 Kb)
Nejst Generalforsamling 2020 Referat (60.1 Kb)

2019
Bestyrelsens beretning for året 2018 i Svømmeklubben Nejst ved Generalforsamling tirsdag den 12.2.2019  i Hirtshals Idrætscenter.
 

Endnu et dejligt år er gået i Svømmeklubben Nejst.
Vi har nogle fantastisk gode faciliteter her i Hirtshals idrætscenter, alt bliver vedligeholdt og her er altid rent og ordnede forhold.
Vi indkøbte sammen med Hirtshals Skolecenter og Hirtshals Idrætscenter nye svømmefødder af den nye korte type, vi delte udgiften i 3 lige store dele.
Derudover anskaffede vi nye vægte til anklerne til brug på især WA-holdene. 
Der blev også indkøbt flere vogne til at opbevare rekvisitterne i og lidt forskellige rekvisitter til Landholdene.
I 2018 havde vi lukket svømmehallen fra 1/4 -1/7 fordi vi fik installeret nyt vandbehandlingsanlæg, hvilket var påbudt fra København (selv om vores gamle anlæg producerede noget af det bedste vand). Vi var så heldige, at Hjørring Kommune efter vores ansøgning bekostede anlægget, som løb op i ca. 5 mill.
Og i kraft af, at vandets temperatur tirsdag-onsdag er oppe på knap 30 gr. har vi mange småbørnefamilier og ældre som medlemmer. De fleste i vores medlemsskare nyder det varme vand, dog er det lige i overkanten til vores Konkurrenceafdeling.
Vi har en nogenlunde stabil medlemsskare – vi ændrer på de forskellige hold vi udbyder, som moden skifter. For år tilbage var der mange voksne der blot gik på svømme-hold, nu er der flere der ex. går på Tri-holdet, som vi oprettede for et par år siden. Ligeledes oprettede vi for efterhånden mange år siden Water-Aerobichold og på nogle af de hold, hvor der tidligere blot blev svømmet, startes der nu med Vandgymnastik, hvorefter der svømmes.
 
 
Året startede med DGI-Udtagelsesstævne i Aabybro 6. – 7. januar med deltagelse af 9 svømmere, som hjembragte 6 flotte medaljer og mange forbedrede tider. 4 af svømmerne kvalificerede sig direkte til Landsmesterskaberne i Ikast.
Årets næste arrangement var Sponsorstævnet lørdag den 3. marts, hvor 25 svømmere deltog. Overskuddet fra dette stævne hjælper til med at dække udgifterne i vores konkurrenceafdeling.
I vores klub har vi i mange år ikke opkrævet brugerbetaling ved deltagelse i stævner, udgifterne dækkes til dels via overskuddet fra Sponsorstævnet.
Næste stævne var Landsmesterskaberne i Ikast 10.-11. marts med deltagelse af de 4, som svømmede 4 medaljer hjem samt mange personlige rekorder.
Vores årlige Ministævne blev afholdt 17. marts med deltagelse af 25 børn samt forældre.
Det var 12. år med stævne også for de små svømmere i klubben. 
Her er en fantastisk opbakning og en dejlig stemning med mange familiemedlemmer som tilskuere.
Ved dette stævne viser børnene, hvad de har lært i årets løb og vi kan fremføre vores røde tråd i undervisningen, som handler om sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed omkring vand og bassiner.
 
Samme dag afholdt vi vores årlige Klubmesterskab med deltagelse af 31 svømmere.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne og blandt de ældste kan en forkert vending, en tyvstart, en dårlig start osv. være afgørende i kampen om årets titel som klubmester.
Hvorimod de yngste svømmere gav sig tid til at se efter tilskuerne, rette briller osv.
Årets klubmestre blev Freya Kobber Nielsen og Kristian Krogsgaard Hejlesen.
 
Årets Sommerskole blev afviklet i   uge 27 og 28 med deltagelse af lidt færre børn end tidligere år, hvilket sikkert skyldes, at skolernes ferie er rykket en uge = ind i industriferien.
Vi kører samme koncept med svømmeundervisning, udspring fra vipper, og der blev leget, øvet ulykkeshåndtering og alarmering herunder 1. hjælp og genoplivning, hvor alle prøver vores hjertestarter.  Vi var også en tur på stranden. Her undervises bl.a.  i revlehuller og redningsposter.
Hele ugen går alle i Cafeteriet til frokost og indtager sund mad og der er også indlagt en frugtpause, hvor frugten er sponsoreret af byens Super Brugs.
 
Sæson 2018/2019 startede 3. september med få ændringer.
Vi har samlet alle småbørne-holdene om tirsdagen.
På Talent- og Konkurrencehold er det nu muligt at svømme 3 x 1 time om ugen, hvilket mange har benyttet sig af.
Vi har nu 3 morgenhold, hvor man kan svømme i ½ t mandag, onsdag og fredag, det er meget populært - især blandt de ældre medlemmer.
Og vi kan endnu et år sige at:
Vi har  en fantastisk opbakning fra trænere, forældre samt andre frivillige hjælpere.
Jeg vil takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i året der er gået.
 
Dorte Andreasen
 
 


Under eventuelt ved Dorte Andreasen.
 
Lidt til orientering om dette år:
Vi har været til DGI-Udtagelsesstævne i Hobro lørdag den 5. og søndag den 6. januar, med deltagelse af 16 svømmere.
 Vi hentede i alt 15 medaljer hjem:  10 guld, 3  Sølv og  2 Bronzemedaljer.
Og fantastisk mange forbedrede tider.
 
 
Vi har allerede nu 48 tilmeldinger til Sommerskolen i år.
 
Ministævnet afholdes lørdag den 30.  marts kl. 10.00. 
Klubmesterskabet afholdes samme dag kl. 13.00-
Og som tidligere nævnt LM i Ikast 2.-3.  marts.
Og vi afvikler et tidtagerkursus her mandag den 4. marts kl. 17-21.00
 
Jeg vil takke Susanne Dahl for det fantastiske arbejde hun har ydet i bestyrelsen og overrække en buket.
Heldigvis ønsker Susanne at fortsætte med sine 3 WA-hold og sit Tri-hold og hjælpe med forskelligt.


2018

Referat fra generalforsamlingen i Svømmeklubben Nejst, tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 20.15 i Hirtshals Idrætscenter.

 1. Valg af dirigent.
  1. Søren Hansen blev valgt og takkede for valget.
  2. Søren konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet på klubben hjemmeside.
 2. Aflæggelse af beretning.
  1. Dorte Andreasen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.
  2. Se beretning på siden.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  1. Bent Hansen fremlagde klubbens regnskab 2015. Regnskabet så rigtig godt ud og med et fint overskud. Regnskabet blev godkendt.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg: Dorte Andreasen, Bent Hansen og Lise Boie Christiansen.
  2. Alle tre personer ønskede genvalg og da der ikke var andre der stillede op, forsætter de i bestyrelsen. TILLYKKE.
 5. Valg af 2 suppleanter.
  1. Her blev Maja Glenni Hansen og Brian Jensen genvalgt. TILLYKKE.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Valg af revisorer: Tua Andersen og Jens Kjærsgaard Nielsen. TILLYKKE. Valg af revisor suppleant: Søren Hansen. TILLYKKE.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  1. Ingen indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
  1. Søren takkede for god ro og orden, samtidig meddelte Søren ordet var frit, men at der ikke kunne besluttes noget under eventuelt.
Hirtshals, den 16. februar 2016. Bestyrelsen 

Formandens beretning  for året 2015 i Svømmeklubben Nejst ved Generalforsamling tirsdag den 16.2.2016 i Hirtshals Idrætscenter.

Svømmeklubben Nejst klarer sig godt – der er fuld opbakning fra forældre, trænere og bestyrelsesmedlemmer samt frivillige hjælpere.
Og med et næsten uændret medlemstal på ialt 653, hvoraf de 456 var under 25 år, som udløser aktivitetstilskud fra kommunen.
I 2015 havde vi få ændringer i vores plan, da vi ikke kan starte så tidligt på eftermiddagen, da børnene er i skole i længere tid.
Og vores trænere  skal lige have fri fra deres respektive arbejde, der skal være ledig tid i hallen, nogle hold kan kun svømme de dage, der er varmere vand o.s.v. De fleste  år flytter vi lidt rundt på holdene og det passer for nogle og ikke for andre, men alt i alt får vi det til at passe for de flestes vedkommende.
 
Året startede med  DGI-Udtagelsesstævne i Hjallerup lørdag den 3. januar, hvor 15 svømmere deltog og de 13 kvalificerede sig til Landsmesterskaberne i Ikast.
Vi hentede i alt 18 medaljer hjem: 7 guld, 5 sølv og 6 bronzemedaljer.
 
Årets næste arrangement var Sponsorstævnet lørdag den 28. februar kl. 09.00, hvor 24 svømmere fra Talent- og Konkurrencehold svømmede kr. 53.630,-  ind på 26,05 km .
Resultatet fra Sponsorstævnet har de sidste år ligget stabilt omkring de 50.000 kr.
Det fantastiske beløb skyldes ikke mindst den store opbakning, der er fra forældre og andre pårørende – både ved besøg hos firmaer og butikker og med personlige bidrag til stævnet.
Vi mødtes med Talent- og K-holdet kl. 15.00 fredag inden Sponsorstævnet.
Og der blev øvet teknik, svømmet lange distancer, hvor vi kunne rette stilen til.
Kl. 17 sluttede vi første træning og gik i cafeteriet og spiste lææækker skinkesteg.
Herefter blev der flyttet ind på værelserne og hygget inden der igen var træning kl. 19.30-22.00, og aftenen sluttede med natmad og HYGGE!!
 
 Vores årlige Ministævne blev afholdt 21. marts med deltagelse af 41 børn og forældre.
Det er 9. år med stævne også for de små svømmere i klubben. Her er en fantastisk opbakning og  en dejlig stemning med mange familiemedlemmer som tilskuere.
Ved dette stævne viser børnene, hvad de har lært i årets løb og vi kan fremføre vores røde tråd i undervisningen, som handler om sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed omkring vand og bassiner.
 
Samme dag afholdt vi vores årlige Klubmesterskab med deltagelse af 45 svømmere.
Årets klubmestre blev Helena Bang Nielsen for 2. gang og Niklas Simonsen for 3. gang og herfor erhvervede Niklas pokalen til ejendom.
Der blev kæmpet bravt om medaljerne og blandt de ældste kan en forkert vending, en tyvstart en dårlig start osv være afgørende i kampen om årets tittel som klubmester.
Hvorimod de yngste svømmere gav sig tid til at se efter tilskuerne, rette briller osv.
Vi afholdt igen lotteri ved begge stævner, hvor de gaver som sponsorer har givet bliver i stedet for eller sammen med et pengebeløb blev udtrukket og dette indbragte totalt kr. 8.500,-.
 
DGI’s Landsmesterskaber blev afviklet i Ikast 29. og 30. marts med deltagelse af  7 svømmere fra K-hold og Talenthold, som svømmede i alt  13 medaljer hjem (5 guld, 3 sølv og 5 bronze). Ledsagere var Susanne Dahl og Dorte Andreasen.
 
Årets Sommerskole blev afviklet i   uge 27 og 28 med deltagelse af omkring 200 børn i alderen 5-17 år.                                                                                                                    Der blev svømmet, sprunget fra vipper,  leget, øvet ulykkeshåndtering og alarmering herunder 1. hjælp og genoplivning, hvor alle prøver vores hjertestarter.  Vi var også en tur på stranden. Her undervises bl.a.  i revlehuller og redningsposter.
Hele ugen går alle i Cafeteriet til frokost og indtager sund mad og der er også indlagt en frugtpause, hvor frugten er sponsoreret af byens Super Brugs.
Sæson 2015/2016 startede 28. august.  Vores annonce var i avisen i uge 33 og igen uden indskrivning i hallen, men man kunne tilmelde sig via hjemmesiden og pr. tlf. til mig. Det gik rigtig fint.

Jeg vil takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i året der er gået.

Dorte Andreasen
Tilmeld dig her
Hvis der er spørgsmål, kan formand
Dorte Andreasen kontaktes på 
mail eller telefon: 
mail@svommeklubbennejst.dk / 40 92 47 15
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores gruppe
Svømmeklubben Nejst | Halvejen 4 | 9850 Hirtshals | Tlf.: 40924715